Novodobá história nášho vinárstva sa začala písať v roku 2008, nadväzujúc na tradíciu rodiny baróna Vécsey z roku 1700, ktorá bola majiteľom nádhernej tufovej pivnice, súčasnej pýchy vinárstva. Rodinná tradícia pestovania hrozna mala však dlhoročnú tradíciu aj u oboch súčasných majiteľov. Preto láska k vinohradu akosi prirodzene vyústila do založenia vinárstva. Sme tím perfekcionistov, ktorí sa snažia vyťažiť maximum z vymožeností modernej doby, ale s prihliadnutím na všetky tradičné hodnoty. Vždy máme na zreteli harmóniu, ako vo víne, tak aj v našich dušiach.