Vinárstvo bolo založené naším otcom Gézom Lenkeyom starším v roku 1999. Obhospodarujeme vinice na celkovej rozlohe 10,4 ha na 8 honoch v obciach Mád a Bodrogkresztúr .

Od roku 2005 nepoužívame v našich vinohradoch žiadne pesticídy a herbicídy.

Od roku 2015 vo všetkých našich vinohradoch uplatňujeme len zásady ekologického vinohradníctva.

Nepožívame umelé kvasinky, neprisladzujeme mušt, nepridávame umelé ani žiadne látky na dokyslenie a na úpravu vína.

Radi experimentujeme, nebojíme sa toho aby naše vína extrémne dlho dozrievali v sude alebo vo fľaši. Našou snahou je vytvoriť si vlastný štýl.

Sme presvedčení o tom, že Tokaj – Hegyalja patrí medzi najvýznamnejšie vinohradnícke regióny na svete!!!