Furmint Forum, o.z.

Občianske združenie Furmint Forum, o.z. vzniklo za účelom podpory a propagácie Tokajskej vinohradníckej oblasti a odrody bieleho hrozna Furmint, ktorá je jednou z najvýznamnejších odrôd bieleho hrozna pestovaných v strednej a východnej Európe.

Ciele združenia

Medzi hlavné ciele združenia patrí:

 • všestranná podpora a propagácia odrody Furmint a Tokajskej vinohradníckej oblasti,
 • propagácia kvalitného vína ako zdravého prírodného nápoja a prezentácia harmónie vína a kulinárskych špecialít,
 • organizovať súťaže vína, degustácie a festivaly pre verejnosť s cieľom podpory Tokajskej vinohradníckej oblasti a odrody bieleho hrozna Furmint,
 • napomáhať a podporovať rozvoj priateľských vzťahov medzi občanmi, organizáciami a inštitúciami Tokajskej vinohradníckej oblasti na Slovensku a občanmi, organizáciami a inštitúciami Tokajského vinohradníckeho regiónu v Maďarsku,
 • vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.

Členovia združenia

Členovia združenia Furmint Forum, o.z. nie sú členmi žiadnej politickej strany a nezastupujú žiadnu záujmovú skupinu.

Orgány združenia

Orgánmi združenia Furmint Forum, o.z. sú:

 • Valné zhromaždenie FF, o.z. – najvyšší orgán združenia
 • Výkonná rada FF, o.z. – výkonný orgán združenia
 • Prezident FF, o.z. – štatutárny orgán združenia
 • Dozorná rada FF, o.z. – kontrolný orgán združenia

Stanovy združenia

Stanovy združenia Furmint Forum, o.z. nájdete v dokumente Stanovy Furmint Forum, o.z. (PDF, 455 kB)

Prihláška

Členom Furmint Forum, o.z. sa môže stať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pokiaľ splní podmienky vstupu a súhlasí s poslaním, cieľmi, činnosťou a stanovami združenia.

Ak sa chcete stať členom/členkou občianskeho združenia, prosím vytlačte si prihlášku, čitateľne (paličkovým písmom) vyplňte Vaše údaje, podpíšte a zašlite, resp. osobne doručte prihlášku na adresu sídla združenia.

Následne Vás budeme písomne informovať o rozhodnutí o prijatí za člena/členku občianskeho združenia.

Výška zápisného poplatku a ročného členského príspevku bola stanovená nasledovne:

Pre fyzické osoby:

 • zápisný poplatok (jednorazový): 50 EUR
 • členský príspevok (ročný): 50 EUR

Pre právnické osoby,  subjekty zriadené samosprávou a občianske združenia:

 • zápisný poplatok (jednorazový): 100 EUR
 • členský príspevok (ročný): 100 EUR

Prihláška za člena združenia Furmint Forum, o.z. na stiahnutie:

Kontakt

Furmint Forum, o.z.

IČO: 52034453

Email: hello@furmintforum.sk

Mobil: +421 905 668 093

Fakturačné údaje

Furmint Forum, o.z.

Cestice 173, 044 71, Košice – okolie

IČO: 52034453

Banka: ČSOB , Číslo účtu:  4026492750 / 7500 EUR

IBAN : SK32 7500 0000 0040 2649 2750 , SWIFT : CEKOSKBX