Vinohrady, ktoré vlastní Ádám Varkoly a jeho rodina, sa nachádzajú na známych honoch ako Király (Mád), Betsek, Veresek, Sajgó (Bodrogkeresztur), Zafir (Tarcal) a legendárny Mézes Mály. Sortiment predstavujú vína suché, so zvyškovým cukrom, neskoré zbery, samorodné a tokajské výbery.