Vinárstvo s viac než 500 ročnou históriu. Nepoužívame syntetické hnojivá a umelé pesticídy. Hospodárime na pôde ekologicky, aby ekosystém flóry a fauny zostali vo vnútornej rovnováhe.

Tokaj Hétszölö sa nachádza v srdci Tokaj-Hegyalja na južnom svahu pohoria Tokaj.  Vinárstvo bolo založené v roku 1502, spojením siedmych vinohradov (hétszölö). Historicky k majiteľom vinárstva patrili kniežatá, princovia a istý čas patrilo habsburskej cisárskej rodine.

Po páde komunizmu patrilo k prvým vinárstvam ktoré prilákalo zahraničných vlastníkov.  Od roku 2009 je majiteľom Michel Reybier, majiteľ Château d’Estournel, ktorý prinavrátil Tokaj Hétszölö 500 ročnú slávu.