Vinárstvo Patricius bolo založené rodinou Kékessy. Majiteľmi sú Dezső Kékessy a jeho dcéra Katinka Kékessy. Predkovia boli známi majitelia vinohradov v regiónoch Tokaja a Mátry v 18. storočí a vlastnili vinohrady v Tokaji, Szegi a Szőlőske a tiež zastávali dôležité úradné posty (námestník Lord-Lieutenant, poslanec parlamentu). Vinárstvo je zrekonštruovaný vinársky dom Várhegy. Budova bola predtým vlastnená jezuitmi a rôznymi aristokratickými rodinami, ako napríklad Wolkenstein a Falkenheim, Széchenyi a Rákóczi, Falkenstein a Hohenlohe. Pri prestavbe sa zachovala charakteristika tejto jhistorickej budovy a zároveň boli doň integrované moderné prvky.